tấn công lừa đảo

Cảnh báo lừa đảo lấy cắp Telegram OTP

15:08, 31/07/2023

Người dùng Telegram tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bị tin tặc chiếm dụng tài khoản thông qua hình thức Phishing (tấn công lừa đảo). Đặc điểm chung của những trường hợp trên là đã bị tin tặc nhắn tin lừa gạt, dụ dỗ hoặc lợi dụng sự bất cẩn để chụp lại màn hình ứng dụng Telegram cùng mã OTP đăng nhập.