Thị trường NFT

Thị trường NFT của GameStop tiếp tục dính ‘phốt’ bán trò chơi lậu

16:01, 08/08/2022

Thị trường NFT của GameStop tiếp tục dính vào rắc rối, lần này là sự cố bán các trò chơi mà không có bản quyền từ nhà phát triển.