thiết bị Apple

FaceTime sắp không còn chỉ dành riêng cho thiết bị Apple nữa

11:24, 08/06/2021

Người dùng Android và Windows sẽ có thể tham gia cuộc gọi FaceTime, khi Apple cho biết FaceTime sẽ đến với web để người dùng có thể gọi điện từ các thiết bị Android và máy tính Windows.