Thiết kế đồ họa thế giới

Phát động cuộc thi Vô địch tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới

Phát động cuộc thi Vô địch tin học văn phòng và thiết kế đồ họa thế giới

Thứ bảy lúc 09:12

Ngày 14/1/2022, lễ phát động cuộc thi “Vô địch tin học văn phòng thế giới - Viettel” (MOS World Championship - Viettel) và “Vô địch thiết kế đồ họa thế giới” (ACPro World Championship) năm 2022 trên toàn quốc.