thu thập vị trí người dùng

Google cấm ứng dụng bán dữ liệu vị trí người dùng

Google cấm ứng dụng bán dữ liệu vị trí người dùng

01:13, 14/08/2021

Google đã cấm một công ty bán dữ liệu về vị trí của người dùng Android để lập bản đồ Covid-19 và nhiều mục đích khác.