tiền ảo Bitcoin

Nhà đầu tư mất trắng 100.000 USD Bitcoin vì cuộc gọi tự động

Nhà đầu tư mất trắng 100.000 USD Bitcoin vì cuộc gọi tự động

00:15, 18/02/2022

Hình thức xác thực qua OTP cũng đang là mục tiêu mà giới hacker tích cực khai thác thời gian qua. Không chỉ thực hiện cuộc gọi, tin nhắn thông thường, tin tặc còn sử dụng các bot tự động.