tin tặc

Dữ liệu của 30 triệu dân Việt Nam bị rao bán

Dữ liệu của 30 triệu dân Việt Nam bị rao bán

10:41, 13/07/2022

Trên diễn đàn tin tặc br*******, hacker 'meli0das' đã rao bán dữ liệu của 30 triệu người dân Việt Nam.