Tin tức

Keysight hỗ trợ Xiaomi xác nhận công nghệ 5G

Keysight hỗ trợ Xiaomi xác nhận công nghệ 5G

Thứ tư lúc 10:57

Keysight Technologies vừa công bố Xiaomi đã lựa chọn giải pháp nền tảng đo kiểm thiết bị từ thực địa tới phòng thí nghiệm (field-to-lab), được tự động hóa của Keysight để xác nhận công nghệ 5G cho điện thoại thông minh và các thiết bị IoT.