tính năng cảnh báo thiên tai

Google Maps cập nhật tính năng cảnh báo thiên tai

Google Maps cập nhật tính năng cảnh báo thiên tai

14:34, 10/06/2019

Google Maps - ứng dụng bản đồ trực tuyến vừa thử nghiệm cập nhật tính năng cung cấp thông tin liên quan đến các sự kiện thảm họa, thiên tai cùng các cảnh báo nguy hiểm (SOS).