Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam

Microsoft Việt Nam có nữ Tổng Giám đốc đầu tiên

19:10, 01/03/2022

Hôm nay, Microsoft chính thức công bố bổ nhiệm bà Nguyễn Quỳnh Trâm làm tân Tổng Giám đốc của Microsoft Việt Nam. Đây là lần đầu tiên có một phụ nữ người Việt đảm nhiệm vị trí này.