Top 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam 2021

Vượt bão Covid-19, FSI lập “Hattrick” tại Chương trình Top 10 DN CNTT năm 2021

13:53, 11/10/2021

Tại lễ vinh danh “TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021" (TOP 10 Vietnam ICT Companies 2021), FSI đã được xướng tên tại 3 hạng mục vềchuyển đổi số, chính phủ điện tử và doanh nghiêp BPO