Trải nghiệm

Microsoft sắp vô hiệu hóa giao thức tồn tại 39 năm trong Windows

Microsoft sắp vô hiệu hóa giao thức tồn tại 39 năm trong Windows

11:16, 21/04/2022

Microsoft đã công bố kế hoạch vô hiệu hóa giao thức SMB1 (Server Message Block) được khai sinh từ thời hệ điều hành DOS.