Trial NFTs

Calo Metaverse giới thiệu phiên bản Trial NFTs

13:46, 23/06/2022

Calo Metaverse là ứng dụng xây dựng "Moving Lifestyle" kết hợp các yếu tố blockchain và Game-Fi không nằm ngoài mục tiêu giúp cộng đồng phát triển thói quen vận động thể chất và nâng cao sức khoẻ của bản thân.