Trojan ngân hàng

Trojan ngân hàng GoldDigger nhắm mục tiêu tại Việt Nam

14:28, 10/10/2023

GoldDigger là trojan ngân hàng lây nhiễm vào các thiết bị Android nhằm rút tiền và tạo cửa hậu trên các máy bị nhiễm.