trung quốc

Trung Quốc tạo ngành công nghiệp NFT riêng

Trung Quốc tạo ngành công nghiệp NFT riêng

16:15, 13/01/2022

NFT sẽ được khởi chạy dựa trên cơ sở hạ tầng blockchain do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn.