Trung tâm dữ liệu

Trung Quốc phát triển mạnh các trung tâm dữ liệu siêu lớn

Trung Quốc phát triển mạnh các trung tâm dữ liệu siêu lớn

15:32, 19/07/2022

Cho thấy đến cuối năm 2021, số trung tâm dữ liệu siêu lớn và lớn đi vào hoạt động ở Trung Quốc đã vượt con số 450 trung tâm, trong đó có hơn 20 trung tâm điện toán thông minh đang được vận hành.