Tự sản xuất chip

Huawei sẽ tự sản xuất chip vào năm 2022

Huawei sẽ tự sản xuất chip vào năm 2022

13:57, 29/06/2021

Nếu thành công, Huawei sẽ có thể vừa tự thiết kế chip vừa tự sản xuất chip của riêng mình.