Ứng dụng giả mạo

Tin tặc giả mạo ứng dụng ChatGPT để phát tán malware

14:13, 24/02/2023

ChatGPT của OpenAI đang bị giả mạo nhằm phát tán malware trên Windows và Android với mục tiêu hướng nạn nhân đến các trang lừa đảo.