ứng dụng giao đồ ăn

Baemin có Tổng giám đốc mới tại Việt Nam

14:41, 07/01/2022

Ứng dụng giao đồ ăn Baemin vừa bổ nhiệm ông Jinwoo Song làm tân Tổng giám đốc tại Việt Nam từ đầu năm 2022, thay cho ông Kiwan Ihn - người sẽ đảm nhiệm vị trí mới là Giám đốc khu vực của liên doanh Woowa DH Asia.