ứng dụng sức khỏe

Gần 90% ứng dụng sức khỏe thu thập dữ liệu người dùng

Gần 90% ứng dụng sức khỏe thu thập dữ liệu người dùng

14:05, 21/06/2021

Kết quả phân tích một nghiên cứu toàn cầu cho thấy các ứng dụng di động về sức khỏe đang yêu cầu thông tin nhạy cảm và theo dõi người dùng trên những nền tảng khác nhau.