Ứng dụng Toppy

Teky ra mắt ứng dụng học trực tuyến Toppy sử dụng trí tuệ nhân tạo

Teky ra mắt ứng dụng học trực tuyến Toppy sử dụng trí tuệ nhân tạo

13:46, 06/07/2021

Để đáp ứng nhu cầu học trực tuyến ngày càng cao trong những năm gần đây, Học viện sáng tạo công nghệ dành cho trẻ Teky đã cho ra mắt ứng dụng Toppy, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào dạy học.