Ví MoMo

Ví MoMo và AIA hợp tác mở kênh đóng phí bảo hiểm

Ví MoMo và AIA hợp tác mở kênh đóng phí bảo hiểm

17:52, 19/05/2020

Với sự hợp tác giữa MoMo và AIA Việt Nam, các khách hàng của AIA Việt Nam sẽ có thêm một kênh thanh toán phí bảo hiểm trực tuyến tiện lợi, an toàn ngay trên Ví điện tử MoMo như: Phí bảo hiểm lần đầu, phí tái tục...