VIASM

Cơ hội học Blockchain với Giáo sư Đại học Massachusetts

Cơ hội học Blockchain với Giáo sư Đại học Massachusetts

19:13, 29/07/2021

Blockchain for Business là khóa học dành cho lãnh đạo các doanh nghiệp, nhằm cung cấp kiến thức phổ cập về công nghệ Blockchain, xu hướng và tiềm năng ứng dụng của công nghệ này