Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2016

Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016 sẽ có ấn phẩm tiếng Việt

Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016 sẽ có ấn phẩm tiếng Việt

11:23, 11/08/2016

Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) đã chính thức phát động Chương trình 50 Doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam 2016 (Vietnam’s 50 Leading IT Companies 2016). Năm nay, lần đầu tiên chương trình sẽ xuất bản ấn phẩm tiếng Việt, bên cạnh tiếng Anh và Nhật.