Viettel

Thử nghiệm 5G đạt tốc độ kỷ lục tốc độ truyền dữ liệu 4,7 Gb/giây

Thử nghiệm 5G đạt tốc độ kỷ lục tốc độ truyền dữ liệu 4,7 Gb/giây

Thứ năm lúc 12:08

Tốc độ truyền dữ liệu 4,7 Gb/giây được thiết lập trên mạng 5G của Viettel, cao gấp 40 lần tốc độ 4G và gấp hơn 2 lần tốc độ 5G hiện có. Kết quả này được ghi lại tại tại Viettel Innovation Lab.