Viettel DOC

"Bộ não số" DOC - Hệ thống điều hành dữ liệu đầu tiên của Việt Nam

"Bộ não số" DOC - Hệ thống điều hành dữ liệu đầu tiên của Việt Nam

18:32, 14/06/2021

Là hệ thống điều hành dữ liệu đầu tiên của Việt Nam, “bộ não số” DOC được phát triển để mang đến một giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp trong việc điều hành dữ liệu lớn.