Viettel Global

Ông Đào Xuân Vũ được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Viettel Global

15:22, 08/05/2023

Ông Đào Xuân Vũ vừa được bầu là Chủ tịch HĐQT Viettel Global thay cho bà Nguyễn Thị Hải Lý.