VNCERT

VNCERT tổ chức diễn tập ứng cứu tấn công mạng vào cơ quan nhà nước

VNCERT tổ chức diễn tập ứng cứu tấn công mạng vào cơ quan nhà nước

10:54, 25/06/2021

Từ một nơi không mấy người biết, Pyeongtaek giờ đây trở thành đại diện cho sự đổi mới công nghệ cao của Hàn Quốc.