VNPT

VNPT ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Nokia

VNPT ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu với Nokia

10:30, 11/09/2021

Ngày 10/9/2021, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Nokia đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu nâng cấp và phát triển hạ tầng số của VNPT.