VNPT Invoice

VNPT Invoice gia tăng sức mạnh cho doanh nghiệp

VNPT Invoice gia tăng sức mạnh cho doanh nghiệp

12:10, 25/11/2021

Hóa đơn điện tử VNPT Invoice của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã kết nối dữ liệu với Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) và VNPT chính thức trở thành nhà cung cấp dịch vụ nhận, truyền, lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử với Tổng cục Thuế.