Voilá

Cảnh báo lộ dữ liệu từ ứng dụng sửa ảnh hoạt hình đang hot ở Việt Nam

Cảnh báo lộ dữ liệu từ ứng dụng sửa ảnh hoạt hình đang hot ở Việt Nam

18:05, 14/06/2021

Ứng dụng chỉnh ảnh Voilá có thể lấy dữ liệu cá nhân, thậm chí móc túi người dùng trong quá trình sử dụng.