Vũ Minh Trí

Microsoft: Doanh nghiệp cần ứng dụng công nghệ đám mây thông minh hơn

17:46, 14/06/2017

Theo Microsoft Việt Nam, các doanh nghiệp sẽ tăng cường hiệu quả công việc từ sự hỗ trợ của công nghệ điện toán đám mây (cloud computing) và cần ứng dụng công nghệ này một cách thông minh hơn.