WearOS

Google giảm phí hoa hồng 15% với những ứng dụng hỗ trợ tablet, Android Auto, Android TV...

Google giảm phí hoa hồng 15% với những ứng dụng hỗ trợ tablet, Android Auto, Android TV...

16:42, 28/06/2021

Nếu nhà phát triển tích hợp vào app của mình các mô đun hỗ trợ đa nền tảng của Google như Android Auto, WearOS... họ sẽ được Google giảm phí hoa hồng.