Windows 11

Bản cập nhật Microsoft Windows 11 làm giảm nghiêm trọng tốc độ SSD

Bản cập nhật Microsoft Windows 11 làm giảm nghiêm trọng tốc độ SSD

Thứ hai lúc 14:52

Một số bài viết trên Reddit cho biết, tốc độ của ổ đĩa SSD đã giảm một nửa sau khi cài đặt bản cập nhật mới nhất của Windows. Thậm chí, trong một số trường hợp, tốc độ của SSD còn chậm hơn nữa.