World Energy Congress 2019

Huawei ra mắt loạt giải pháp năng lượng sáng tạo dựa trên 5G và AI

Huawei ra mắt loạt giải pháp năng lượng sáng tạo dựa trên 5G và AI

10:54, 11/09/2019

Tại Đại hội Năng lượng Thế giới 2019 (World Energy Congress 2019), Huawei vừa ra mắt một loạt các giải pháp năng lượng sáng tạo dựa trên 5G và trí tuệ nhân tạo (AI)