xác thực đa yếu tố

Microsoft sẽ tăng cường bảo mật bằng cách áp dụng 100% xác thực đa yếu tố

15:03, 08/11/2023

Microsoft thông báo sẽ sớm triển khai chính sách truy cập có điều kiện, trong đó yêu cầu xác thực đa yếu tố (MFA) khi đăng nhập các cổng thông tin doanh nghiệp.