Xperia 10 V

Sony sắp tăng thời gian hỗ trợ phần mềm smartphone Xperia

14:26, 25/03/2024

Sony được cho là đang nhắm mục đích tăng thời gian hỗ trợ phần mềm nhằm kéo dài thời gian sử dụng hữu ích của Xperia 1 VI, Xperia 5 VI và Xperia 10 VI trong tương lai.