Xu hướng

Hệ thống Đa chiều hóa khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo của VTT tại sao đạt giải Sao khuê 2022?

Hệ thống Đa chiều hóa khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo của VTT tại sao đạt giải Sao khuê 2022?

13:49, 22/12/2022

Hệ thống Đa chiều hóa khách hàng dựa trên trí tuệ nhân tạo – Customer Centric Artifitial Intelligence (CCAI) ứng dụng phân tích dữ liệu chuyên sâu, xây dựng bộ dữ liệu đặt khách hàng làm trung tâm và theo suốt vòng đời khách hàng. Thông qua công nghệ AI, hệ thống cho phép cung cấp sản phẩm đến khách, khuyến nghị chính xác sản phẩm đến đúng kênh tiếp xúc, đúng thời điểm, đúng vị trí giúp tác động đến 25 triệu thuê bao/tháng đạt tỷ lệ phản hồi ~4.1%, tăng 2 đến 3 lần so với cách làm truyền thống.