xử lý nước

60 doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại ENTECH Vietnam 2021

60 doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu cơ hội đầu tư tại ENTECH Vietnam 2021

15:02, 11/11/2021

Triển lãm Công nghiệp Năng lượng Môi trường Việt Nam 2021 (gọi tắt là ENTECH Vietnam 2021) sẽ diễn ra từ ngày 15-26/11 dưới hình thức trực tuyến. Sự kiện do Thành phố Busan (Hàn Quốc) tài trợ.