yahoo mail

Sau 6 năm, Yahoo đổi mới logo và cập nhật Yahoo Mail

11:22, 24/09/2019

Yahoo đổi logo mới sau 6 năm và cập nhật ứng dụng mail như một lời nhắc đến người dùng rằng mình vẫn còn tồn tại.