Tp. Hồ Chí Minh với "4 mục tiêu, 4 nguyên tắc" khi xây dựng thành phố thông minh

Tp. Hồ Chí Minh với
Tạp chí Nhịp sống số - Việc xây dựng tp. Hồ Chí Minh trở thành thành phố thông minh được xác định là một trong các nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Thành phố. Đây là thông tin được đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. HCM chia sẻ tại Hội nghị Quốc tế về Thành phố Thông minh 2017 (Smart

 đô thị thông minh, Thành phố thông minh, smart city, Tp. Hồ Chí Minh,

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với mong muốn phát huy tối đa tiềm năng, trong nhiều năm qua, Lãnh đạo các cấp đã đặt mục tiêu cho Tp. Hồ Chí Minh phải phấn đấu vươn lên ngang tầm với các đô thị lớn của các quốc gia trong khu vực. Nghị quyết số 16 ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị đã định hướng “Xây dựng Tp. Hồ Chí Minh, văn minh, hiện đại với vai trò đô thị đặc biệt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành  trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học – công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”. Tuy nhiên, đến nay tớc độ phát triển đô thị của Thành phố vẫn còn chậm và khoảng cách “hiện đại hóa đô thị” so với các thành phố lớn trong khu vực vẫn còn khiêm tốn.

Cùng đó, với tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cơ học như hiện nay tại nhiều thành phố lớn trên thế giới cũng như ở Việt Nam, các nhà lãnh đạo đang phải gấp rút tìm kiếm những giải pháp để giải quyết những thách thức do áp lực tăng dân số mang lại như ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, an ninh trật tự bất ổn, yếu kém về cơ sở hạ tầng... gây ra. Việc đảm bảo cung cấp dịch vụ công, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân cũng ngày một khó khăn và phức tạp. Với sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, xu hướng xây dựng


Ông Trương Gia Bình - Chủ tịch VINASA, phó Chủ tịch ASOCIO - trao tặng đồng chí Nguyễn Thiện Nhân kỷ niệm chương của Smart City 2017

Theo Bí thư thành ủy Nguyễn Thiện Nhân, muốn thực hiện được đô thị thông minh, phải ứng dụng CNTT để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển đô thị một cách hiệu quả hơn, như dân số đô thị tăng; hạ tầng lạc hậu, quá tải; đòi hỏi của người dân về chất lượng cuộc sống tăng,...Đặc biệt, việc quản lý thành phố lớn không thể bằng kinh nghiệm thông thường mà phải là quản lý có dự báo, phải thấy trước vấn đề khó khăn của thành phố và ngăn chặn không để xảy ra, tránh ách tắc, đảm bảo phát triển bền vững.

Do đó, Thành phố sẽ tập trung thực hiện chiến lược “2 cánh” trong quá trình xây dựng đô thị thông minh: Qui hoạch thông minh thành phố phát triển bền vững; Quản lý ngành thông minh – Công dân thông minh - Doanh nghiệp thông minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết.

Cũng tại Hội nghị Quốc tế về Thành phố Thông minh 2017 lần này, đồng chí Dương Anh Đức - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông - đã trình bày chi tiết kế hoạch của phát triển Smart City tập trung trước mắt vào 5 nội dung chính: Xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Xây dựng Trung tâm mô phỏng dự báo xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của thành phố ; Xây dựng Trung tâm điều hành; Thành lập Trung tâm An toàn an ninh thông tin và Đề xuất ra một khung công nghệ tổng quan làm nền tảng cho việc triển khai xây dựng đô thị thông minh. Có 07 lĩnh vực được ưu tiên phát triển bao gồm: Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; Giao thông; Chống ngập; Môi trường; Y tế, dịch vụ sức khoẻ cộng đồng, an toàn thực phẩm; An ninh trật tự an toàn xã hội; Chỉnh trang đô thị.

Những kinh nghiệm, giải pháp được chia sẻ tại Hội nghị lần này được kỳ vọng sẽ tạo tiền đề để không chỉ Tp. Hồ Chí Minh – đầu tàu kinh tế của cả nước, mà còn các tỉnh, thành phố trên cả nước có được cái nhìn tổng thể, rõ ràng, tìm kiếm được những phương thức, những giải pháp xây dựng đô thị thông minh thành công, phù hợp tình hình thực tế của từng địa phương, góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, thịnh vượng.

Có thể bạn quan tâm