VMware nâng cao quản lý đa đám mây với VMware Aria

Tạp chí Nhịp sống số - VMware Aria ứng dụng VMware Aria Graph, một công nghệ mới về lưu trữ dữ liệu dạng đồ thị, giúp giảm thiểu tính phức tạp của môi trường đa đám mây cho mọi đám mây, mọi ứng dụng và cho mọi đối tượng người dùng…

Tại sự kiện VMware Explore 2022, danh mục sản phẩm quản lý đa đám mây với tên gọi VMware Aria đã được công bố, cung cấp bộ giải pháp toàn diện để quản lý chi phí, hiệu năng, cấu hình và cung cấp cơ sở hạ tầng và các ứng dụng thuần đám mây. VMware Aria ứng dụng VMware Aria Graph, một công nghệ lưu trữ dữ liệu dạng đồ thị, có khả năng xử lý sự phức tạp của các môi trường đa đám mây của khách hàng.

VMware Aria

Theo Purima Padmanabhan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc bộ phận Quản lý đám mây của VMware, cách tiếp cận ưu tiên sử dụng API của VMware giúp cho các nhà phát triển, kỹ sư vận hành SRE và các đội nhóm Kỹ thuật nền tảng lấy được dữ liệu phù hợp, có liên kết từ mọi nguồn dữ liệu để phân tích và tìm lỗi ứng dụng nhanh hơn, đồng thời cung cấp khả năng giám sát toàn diện đối với chi phí, hiệu năng và cấu hình của các ứng dụng và tải công việc xuyên suốt các môi trường đám mây cho các đội nhóm vận hành nền tảng (Platform Ops), vận hành CNTT (IT Ops) và vận hành đám mây (Cloud Ops)".

Các tính năng mới và mở rộng dành cho quản lý thuần đám mây và đa đám mây của VMware Aria được phân chia thành 3 nhóm lớn - VMware Aria Cost hỗ trợ bởi công nghệ CloudHealth, VMware Aria Operations và VMware Aria Automation. VMware Aria bổ trợ và mở rộng khả năng quản lý quá trình phát triển, cung cấp, DevSecOps và vòng đời của các ứng dụng thuần đám mây trên nền tảng VMware Tanzu.

Quảng cáo

VMware Aria ứng dụng VMware Aria Hub, trước đây là Project Ensemble, là giải pháp cung cấp khả năng giám sát và cơ chế kiểm soát tập trung để quản lý toàn bộ môi trường đa đám mây, cũng như sử dụng VMware Aria Graph để cung cấp định nghĩa chung về các ứng dụng, nguồn lực, vai trò và các tài khoản.

VMware Aria Graph sẽ được cung cấp cho khách hàng như một tính năng của VMware Aria Hub. Được giới thiệu lần đầu tiên tại VMworld 2021 với tên gọi Project Ensemble, VMware Aria Hub cung cấp khả năng quan sát và kiểm soát để quản lý toàn bộ môi trường đa đám mây.

Các tính năng chính của VMware Aria Graph: Khả năng mở rộng mạnh - hỗ trợ các môi trường thuần đám mây; Thu thập dữ liệu theo sự kiện - hỗ trợ tốc độ thay đổi nhanh; Kiến trúc mô đun hợp nhất - cho phép kết hợp dữ liệu từ nguồn bất kỳ; Giao diện GraphQL API hợp nhất - đơn giản hóa quá trình sử dụng dữ liệu cho các nhà phát triển và bộ phận vận hành.

VMware ra mắt các giải pháp toàn diện mới để cung cấp các tính năng quản trị đám mây, Dịch chuyển lên đám mây và phân tích kinh doanh trên quy mô lớn

Vận hành đa đám mây tạo ra những khó khăn thách thức khó giải quyết về mặt quản lý xuyên suốt các môi trường phân tán, phức tạp hiện nay. VMware Aria cung cấp các tính năng và chức năng trong các lĩnh vực quản lý và vận hành đám mây để cung cấp giá trị độc đáo cho các hoạt động quản lý đa đám mây, dịch chuyển liên đám mây và phân tích kinh doanh mang lại hiệu quả thực tế.

Ngoài ra, ba dịch vụ quản lý toàn diện mới đã được phát triển trên cơ sở VMware Arial Hub và VMware Graph: VMware Aria Guardrails - Tự động hóa quá trình lập hàng rào bảo vệ giữa các đám mây phục vụ kết nối mạng, an ninh bảo mật, chi phí, hiệu năng và cấu hình trên quy mô lớn cho các môi trường đa đám mây, sử dụng cách tiếp cận phần mềm hóa toàn diện (everything-as-code approach); VMware Aria Migration - Đẩy nhanh và đơn giản hóa quá trình dịch chuyển lên đa đám mây bằng cách tự động hóa quy trình đánh giá, quy hoạch và thực hiện với VMware HCX; VMware Aria Business Insights - Chắt lọc thông tin phục vụ kinh doanh bằng cách sử dụng công nghệ AI/ML phân tích tìm ra tương quan giữa các sự kiện trên toàn bộ hệ thống.

Có thể bạn quan tâm