Danh sách TOP 10 Doanh nghiệp CNTT Việt Nam 2021 (Phần 1)

Tạp chí Nhịp sống số - Trải qua các vòng "sàng lọc" và Hội đồng đánh giá, Chương trình TOP 10 Doanh nghiệp CNTT 2021 đã thống nhất và lựa chọn được 104 đề cử xuất sắc trong 16 lĩnh vực
TOP 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam 2021
TOP 10 Doanh nghiệp ICT Việt Nam

Có thể bạn quan tâm