Gartner: Chi tiêu CNTT trong năm 2021 sẽ đạt 3.900 tỉ USD

Gartner: Chi tiêu CNTT trong năm 2021 sẽ đạt 3.900 tỉ USD
Tạp chí Nhịp sống số - Hãng phân tích thị trường Gartner dự đoán mức chi tiêu cho CNTT trên toàn thế giới sẽ đạt 3.900 tỉ USD trong năm nay, tăng 6,2% so với năm 2020.

Theo Neowin, trong số các danh mục, phần mềm và thiết bị dành cho doanh nghiệp dự kiến sẽ có hiệu suất cao nhất với mức tăng trưởng lần lượt là 8,8% và 8%. Gartner bao gồm Hệ thống trung tâm dữ liệu, Phần mềm doanh nghiệp, Thiết bị, Dịch vụ CNTT và Dịch vụ truyền thông như một phần của chi tiêu CNTT. Trong năm 2020, tất cả phân khúc này đều có mức tăng trưởng bằng 0 hoặc âm nhưng vào năm 2021, tất cả chúng sẽ tăng trưởng từ 4,5% đến 8,8% với chi tiêu từ 228,3 tỉ USD đến 1.400 tỉ USD.

Đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp quyết định chi tiền của họ vào công nghệ và dịch vụ được coi là quan trọng. Điều này dẫn đến chi tiêu trong các lĩnh vực khác giảm, dẫn đến hiệu suất kém trong các phân khúc đó trong năm 2020. Được biết, đại dịch buộc mọi người phải bắt đầu làm việc tại nhà để chi tiêu cho các dịch vụ và thiết bị không bị ảnh hưởng nhiều như trước đây.

Bên cạnh đó, Gartner cũng dự đoán từng lĩnh vực sẽ tiếp tục tăng trưởng vào năm 2022. Phần mềm doanh nghiệp dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng 10,2% so với năm 2021, nhảy từ 8,8% trước đó, trong khi tăng trưởng Dịch vụ CNTT cũng sẽ nhảy từ 6% vào năm 2021 lên 6,3% vào năm 2022. Dự đoán, tăng trưởng của ngành Thiết bị sẽ giảm từ 8% vào năm 2021 xuống chỉ còn 1,3% vào năm 2022 vì nhiều phần cứng mới được mua để giải quyết công việc tại nhà, do đó mọi người không cần phải nâng cấp thiết bị vào năm sau.

Có thể bạn quan tâm