Google mặc định thông báo điện thoại để đăng nhập 2 yếu tố

Google mặc định thông báo điện thoại để đăng nhập 2 yếu tố
Tạp chí Nhịp sống số - Google sẽ khiến việc xác minh qua điện thoại trở thành mặc định cho đăng nhập 2 yếu tố với tất cả người dùng đủ điều kiện, bắt đầu từ ngày 7/7 trừ khi họ đã sử dụng khóa bảo mật.

Google mặc định thông báo điện thoại để đăng nhập 2 yếu tố

Theo Engadget, miễn là người dùng đã đăng nhập vào Google trên điện thoại của mình, họ sẽ nhận được thông báo yêu cầu người dùng chứng minh rằng đó thực sự là chủ nhân đăng nhập ở nơi khác. Người dùng vẫn có tùy chọn các phương thức khác nhau (như mã SMS) nếu có sẵn, nhưng họ sẽ phải chọn chúng.

Có thể mất tới 15 ngày để thay đổi tiếp cận thiết bị của người dùng nếu họ đang sử dụng tài khoản công ty hoặc tổ chức. Tuy nhiên, cuối cùng nó sẽ cải thiện bảo mật tài khoản Google của người dùng.

Điều này quan trọng khi các hệ thống xác thực 2 yếu tố dựa trên các cuộc gọi hoặc văn bản dễ bị tấn công bởi các chiến dịch chiếm quyền điều khiển SIM, có thể khóa tài khoản của người dùng một cách hiệu quả. Về cơ bản, cách làm mới sẽ hạn chế sự cần thiết của các phương thức cũ hơn trong nhiều tình huống.

Có thể bạn quan tâm