Adblock Plus

Cốc Cốc ra tính năng lọc quảng cáo mới

Cốc Cốc ra tính năng lọc quảng cáo mới

17:55, 01/07/2020

Cốc Cốc mới đây công bố việc kết hợp cùng phần mềm Adblock Plus phát triển tính năng lọc quảng cáo trên nền tảng trình duyệt, nhằm bảo vệ người dùng khỏi những phiền nhiễu, nguy hiểm mà các nội dung xâm phạm có thể gây ra.