AI Research

AI sẽ phát triển như thế nào trong năm 2022?

AI sẽ phát triển như thế nào trong năm 2022?

11:51, 11/01/2022

Trí tuệ nhân tạo (AI) được dự đoán sẽ có những tiến bộ mang tính chuyển đổi trong năm nay, nhưng thế giới sẽ không nhìn thấy được kết quả ngay lập tức.