Airbnb

Airbnb giới thiệu công cụ thu thuế tự động mới cho người dùng

Airbnb giới thiệu công cụ thu thuế tự động mới cho người dùng

16:18, 19/11/2021

Airbnb vừa tung ra một công cụ mới có khả năng tự động thu và nộp thuế du lịch từ khách hàng thay mặt cho các chủ nhà tại thị trường Ý.