Airbus

Airbus, Kawasaki Heavy Industries hợp tác nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hydro tại Nhật Bản

Airbus, Kawasaki Heavy Industries hợp tác nghiên cứu sử dụng nhiên liệu hydro tại Nhật Bản

15:09, 12/04/2022

Ngày 12/4 - Airbus và Kawasaki Heavy Industries (Kawasaki) đã ký biên bản ghi nhớ (MOU) nhằm nghiên cứu sâu hơn về nguồn cung, cơ sở hạ tầng và quá trình tiếp nhiên liệu hydro, đồng thời sẽ hỗ trợ việc khai thác máy bay thương mại chạy bằng hydro trong tương lai.