băng tần

Băng tần cho 4G, 5G đã được phép đấu giá

14:37, 22/02/2023

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT), Việt Nam chính thức triển khai đấu giá sử dụng tần số vô tuyến điện mạng 4G và 5G.